TEMPLATE CUTTER DRILL BIT. 模板刀具鑽頭。

用途: WEKI , BOK , WINDA , AURITECH & ETC 模板切割機
品牌 : WEKI
顏色 : 銀色
類型:鋼
保修:更換
中國製造

USE FOR : WEKI , BOK , WINDA , AURITECH & ETC TEMPLATE CUTTER MACHINE

BRAND : WEKI

COLUR : SILVER

TYPE :  STEEL

WARRANTY : REPLACEMENT

MADE BY CHINA